Skrivardag söndag 31 januari

Skrivardag på Övedskloster 31 januari 2016 kl 10.00 – 16.00:

Varmt välkommen till en inspirerande skrivdag i Övedskloster. Vi tar alla tänkbara verktyg till hjälp och inspiration för att öva GESTALTNING. Platsen vi befinner oss på stimulerar till skrivande: den är inte bara vacker, den är unik med flora, fauna och historik. Människor har bott här sedan 1100-talet och satt sin prägel på miljön…

Samling i Kyrkohuset, vid Öveds kyrka. Medtag egen lunch, papper, penna, laptop, ev. kamera. Jag bjuder på rejäl fika. Kursavgift: 500 kr som betalas i förväg. Anmälan på mejl elisabet @ elisabetnorin.se, tel 0708-418480.

Kyrkohuset

För dig som kommer långt ifrån finns fina och prisvärda övernattningsmöjligheter på godset. Kontakta Ingrid, ingrid@ovedskloster.com.

Om elisabetnorin

Skrivandet och läsandet är hjärtat i min verksamhet. Pedagogik och metodik faller in naturligt i det och är också ett ämne i sig.
Detta inlägg publicerades i Övedskloster, gestaltning, litteratur, litterär gestaltning, skrivarkurs. Bokmärk permalänken.